Mål: B 3054-19

Prövningstillstånd

Prövningstillstånd har meddelats i fråga om förutsättningarna för hovrätten att avgöra målet utan huvudförhandling. Frågan om prövningstillstånd rörande målet i övrigt har förklarats vilande.