Mål: B 3054-19

"Bassängen" NJA 2020 s. 652

Prejudikat

Avgörande av mål i hovrätten utan huvudförhandling. Särskilt om utrymmet att avgöra ett brottmål på handlingarna när också ett enskilt anspråk ska prövas och en part har begärt förhandling.