Mål: Ö 6598-19

Prövningstillstånd

Målet avser begäran enligt en europeisk arresteringsorder om överlämnande av en person till Rumänien för straffverkställighet. Fråga om begäran om överlämnande ska nekas med hänsyn till rumänska fängelseförhållanden.