Mål: B 6337-19

Prövningstillstånd

Fråga om meddelande på sociala medier ska anses ha riktats mot en tillräckligt bestämd krets personer för att bestämmelsen om olaga hot i 4 kap. 5 § brottsbalken ska vara tillämplig.