Mål: T 481-19

"De försvunna korna" NJA 2020 s. 115

Prejudikat

Ett försäkringsbolag som utan rätt till det sagt upp en företagsförsäkring i förtid har ansetts skadeståndsskyldigt, eftersom bolaget handlat oaktsamt vid uppsägningen.