Mål: B 6037-19

Prövningstillstånd

Fråga om ansvar för penningtvättsförseelse.