Mål: Ö 4595-19

"Den åldersrelaterade resningen" NJA 2020 s. 134

Prejudikat

Resning. Tillämpning av grunderna för 58 kap. 2 § 4 första ledet rättegångsbalken vid åberopande av ny bevisning rörande en tilltalads ålder.