Mål: Ö 4444-19

Prövningstillstånd

Fråga om en del av en fastighet som överlåtits från den ena sambon till den andra under pågående samboförhållande ska anses ha förvärvats för gemensam användning och därmed utgöra samboegendom.