Mål: Ö 5227-19, Ö 6118-19

”Styvbarnsadoptionen I” och ”Styvbarnsadoptionen II” NJA 2020 s. 980

Prejudikat

Prövning av om en styvbarnsadoption är lämplig när en biologisk förälder, som inte är vårdnadshavare, motsätter sig adoptionen (I och II).