Mål: Ö 693-20

"Målsägandebiträdet i hovrätten II" NJA 2020 s. 141

Prejudikat

Förordnande av målsägandebiträde i högre rätt. Betydelsen av att åklagaren förklarat sig inte föra målsägandens talan om enskilt anspråk.