Mål: Ö 5731-18

"Unionens resningsansökan" NJA 2020 s. 147

Prejudikat

En svensk domstols avgörande av en unionsrättslig rättsfråga i strid mot ett förhandsavgörande som hämtats in i målet kan vara resningsgrundande som uppenbart lagstridig rättstillämpning.