Mål: B 5175-19

Prövningstillstånd

Fråga om ansvar för grovt förtal och olaga integritetsintrång avseende spridning på Internet av bilder på målsägandens sexualliv och nakna kropp.