Mål: T 909-19

"Truckolyckan"

Prejudikat

Omfattningen av en omprövning enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen av ersättning för inkomstförlust.