Mål: T 909-19

Truckolyckan

Prejudikat

Omfattningen av en omprövning enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen av ersättning för inkomstförlust.