Mål: Ö 5795-19

"Förvaltarskapsfullmakten" NJA 2020 s. 179

Prejudikat

En person som det har förordnats en förvaltare för har kunnat lämna giltig fullmakt åt ett ombud att överklaga beslutet om förvaltarskap.