Mål: B 5301-18

"Musikmiddagarna" NJA 2020 s. 241

Prejudikat

Straffansvaret för givande och tagande av muta ska avgränsas till handlingar som klart ligger utanför gränsen för det godtagbara och grundas på en helhetsbedömning av om en förmån är otillbörlig.