Mål: T 4412-19

"Mobilfilmen" NJA 2020 s. 293

Prejudikat

Fråga om intresset av informationsfrihet kan medföra att ersättningsskyldighet vid upphovsrättsintrång faller bort.