Mål: Ö 2391-19

"Tandvårdsstödet" NJA 2020 s. 334

Prejudikat

En borgenär som av misstag har instruerat sin gäldenär att betala till tredje man kan rikta krav mot den tredje mannen, när gäldenären genom betalningen med befriande verkan har betalat sin skuld till borgenären.