Mål: B 5987-19

Prövningstillstånd

Fråga om ansvar för hets mot folkgrupp avseende en kommentar i sociala medier.