Mål: B 5595-19

Prövningstillstånd

Fråga om ansvar för krigsförbrytelse enligt 4 § första stycket 7 lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.