Mål: B 1109-19

"Mottagarkontona" NJA 2020 s. 344

Prejudikat

Skadestånd vid penningtvättsbrottslighet. Mottagandet av pengar på ett konto har inte ansetts grunda skadeståndsskyldighet. Även fråga om tillämpningen av tilltrosreglerna i Högsta domstolen.