Mål: Ö 5254-19

Prövningstillstånd

Målet gäller avvisande av talan om upphävande av faderskap. Fråga om svaranden är på ett tillfredställande sätt identifierad så att rättegångshinder inte föreligger.