Mål: B 958-20

"Vapnet och kokainpartiet" NJA 2020 s. 615

Prejudikat

En person har innehaft ett vapen i sin bostad där han också hanterade narkotika i överlåtelsesyfte. Brottet har bedömts som grovt vapenbrott eftersom gärningen har varit av särskilt farlig art.