Mål: B 2553-19

"RC24" NJA 2020 s. 397

Prejudikat

En person som sålt särskilt farliga och svårdoserade preparat via en webbplats har ansetts göra sig skyldig till vållande till annans död när personer dött till följd av att de använt preparaten i missbrukssyfte.