Mål: Ö 2167-19

"Lönegarantin i Powertrain" NJA 2020 s. 414

Prejudikat

Fråga om hur statens utdelning enligt 28 § lönegarantilagen ska bestämmas.