Mål: Ö 6598-19

"Den rumänska arresteringsordern" NJA 2020 s. 430

Prejudikat

Europeisk arresteringsorder. Fängelseförhållandena i Rumänien har ansetts inte vara grund för att i ett enskilt fall vägra överlämnande för straffverkställighet, när en försäkran rörande fängelseförhållandena lämnats.