Mål: B 136-20

"Försvarare och målsägandebiträde" NJA 2020 s. 465

Prejudikat

En advokat var försvarare för den tilltalade i ett mål i hovrätten där en viss person var målsägande. Advokaten var samtidigt, i ett annat mål, förordnad som målsägandebiträde åt den personen. Den intressekonflikten har medfört att hovrättens dom har undanröjts och att målet har lämnats tillbaka till hovrätten.