Mål: Ö 3761-19

Målsägandebiträdets promenad

Prejudikat

Ett målsägandebiträde har tillerkänts ersättning för tidsspillan för promenad till och från en domstolsförhandling, eftersom det inte funnits anledning att ifrågasätta valet av transportsätt.