Mål: T 6032-16

CeDe:s kvittningsinvändning

Prejudikat

Fråga om tillämplig lag beträffande rätten till kvittning vid internationellt köp.