Mål: T 1268-20

Prövningstillstånd

Prövningstillstånd har meddelats i fråga om en doms rättskraft i förhållande till tredje man. Närmare bestämt är frågan om en tredskodom i mål mellan A och B om bättre rätt till en fastighet har positiv rättskraft i en senare process mellan A och C om att A ska få ut ett pantbrev som C fick före tredskodomen och när B var lagfaren ägare.