Mål: B 2458-20

Prövningstillstånd

Prövningstillstånd har meddelats i ytterligare ett mål gällande frågan om sanktionsavgiftens storlek vid överträdelse av förbudet mot marknadsmanipulation.