Mål: Ö 3180-19

Prövningstillstånd

Fråga om ett överklagande av ett meddelat förbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud, på grund av den enskildes rätt till en rättvis rättegång, ska prövas av en domstol även om förbudet har löpt ut när domstolen avgör målet.

Högsta domstolen har beslutat att målet ska avgöras av Högsta domstolen i dess helhet.