Mål: Ö 653-20

Prövningstillstånd

Prövningstillstånd har meddelats avseende klagan över domvilla m.m. i ett mål om klander av bodelning som avgjorts genom tredskodom.