Mål: T 5830-19

”Föroreningsskadan på Linneduken”

Prejudikat

Fråga om preklusion av fordran avseende avhjälpandeansvar enligt 10 kap. miljöbalken