Mål: T 3132-20

Prövningstillstånd

Fråga om beräkning av ersättning för sveda och värk enligt 5 kap. 2 § första stycket 3 skadeståndslagen (1972:207) till en person som bevittnat mordet på en närstående. (tidigare målnr B 1861-20)