Mål: B 6337-19

”Hotet mot gymnasieskolan” NJA 2020 s. 510

Prejudikat

Ett hotfullt uttalande via sociala medier som riktats mot alla på en gymnasieskola, cirka 2 500 personer, har bedömts som olaga hot.