Mål: Ö 335-20

”Mordet i Kastberga” NJA 2020 s. 518

Prejudikat

Resning. Ny bevisning har medfört att resning har beviljats till nackdel för en person som tidigare har frikänts från ett åtal för mord. Även fråga om tillämpningen av ettårsfristen.