Mål: T 396-19

"Medansvar för rättegångskostnader" NJA 2020 s. 526

Prejudikat

Medansvar enligt aktiebolagslagen. Vid en tillämpning av 25 kap. 18 § ska en förpliktelse att betala ersättning för rättegångskostnader anses uppkomma löpande i takt med att kostnaderna upparbetas.