Mål: T 396-19

Medansvar för rättegångskostnader

Prejudikat

Medansvar enligt aktiebolagslagen. Vid en tillämpning av 25 kap. 18 § ska en förpliktelse att betala ersättning för rättegångskostnader anses uppkomma löpande i takt med att kostnaderna upparbetas.