Mål: B 1487-20

Prövningstillstånd

En person har dömts för grovt narkotikabrott. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om värdet, i form av utbyte av brottslig verksamhet, ska förklaras förverkat enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken, s.k. utvidgat förverkande.