Mål: B 6037-19

"15 000 kronor" NJA 2020 s. 545

Prejudikat

Frågor om ansvar för penningtvättsförseelse enligt 6 § andra stycket lagen om straff för penningtvättsbrott och för brott enligt 7 § tredje stycket andra meningen samma lag.