Mål: T 695-20

Prövningstillstånd

Fråga om bl.a. en förvaltares behörighet att för huvudmannens räkning ansöka om äktenskapsskillnad när uttalad vilja från huvudmannens sida att upplösa äktenskapet saknas.