Mål: B 2666-20

Prövningstillstånd

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om utvisning. Fråga om bl.a. domstols utredningsskyldighet vid prövning av utvisningsfrågan i brottmål. (Partiellt prövningstillstånd)