Mål: T 637-20

Prövningstillstånd

Fråga om en byggnad är tillbehör till fastighet i den mening som avses i 2 kap. 1 § jordabalken. (Partiellt prövningstillstånd)