Mål: Ö 3722-19

Bygglovet i Gubbängen

Prejudikat

Återställande av försutten tid. Frågor om meddelande till berörda bostadsrättshavare om beslut om beviljat bygglov.