Mål: Ö 3722-19

"Bygglovet i Gubbängen" NJA 2020 s. 556

Prejudikat

Återställande av försutten tid. Frågor om meddelande till berörda bostadsrättshavare om beslut om beviljat bygglov.