Mål: B 5306-19

"Den utdragna misshandeln" NJA 2020 s. 564

Prejudikat

Rubricering och straffvärde vid synnerligen grov misshandel. Även fråga om beaktande av återfall i brott vid straffmätningen.