Mål: B 5306-19

Den utdragna misshandeln

Prejudikat

Rubricering och straffvärde vid synnerligen grov misshandel. Även fråga om beaktande av återfall i brott vid straffmätningen.