Mål: T 898-20

Prövningstillstånd

Fråga om nedsättning av försäkringsersättning enligt 7 kap. 3 § försäkringsavtalslagen (2005:104). (Partiellt prövningstillstånd)