Mål: T 4238-19

"Soffan i rasthallen" NJA 2020 s. 578

Prejudikat

Ett fysiskt ingripande av en lärare mot en elev vid en ordningsstörning har inte ansetts utgöra en kränkande behandling i skollagens mening.