Mål: T 4238-19

Soffan i rasthallen

Prejudikat

Ett fysiskt ingripande av en lärare mot en elev vid en ordningsstörning har inte ansetts utgöra en kränkande behandling i skollagens mening.