Mål: Ö 5697-19

Bälteshaken

Prejudikat

Lämpligheten av att Patent- och marknadsdomstolen prövar en avtalstvist i samband med en patenttvist mellan samma parter.