Mål: Ö 5697-19

"Bälteshaken" NJA 2020 s. 591

Prejudikat

Lämpligheten av att Patent- och marknadsdomstolen prövar en avtalstvist i samband med en patenttvist mellan samma parter.