Mål: T 1413-19

"Den oskäliga skifteslikviden" NJA 2020 s. 624

Prejudikat

När grunderna för avtalslagens bestämmelser om ogiltighet och jämkning tillämpas på familjerättsliga avtal finns det anledning att ta hänsyn till de särdrag som utmärker olika slags avtal på detta område.