Mål: Ö 6554-19

"Snäckan 8" NJA 2020 s. 641

Prejudikat

En organisation med huvudsakligt ändamål att tillvarata kulturmiljöintressen har ansetts berörd av ett detaljplanebeslut på ett sådant sätt att organisationen har haft rätt att överklaga beslutet.