Mål: Ö 6547-19

Prövningstillstånd

Fråga om beräkning av stämpelskatt vid köp av fast egendom när särskilt taxeringsvärde saknas för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas.