Mål: Ö 1750-20

Prövningstillstånd

Fråga om det finns förutsättningar för edition av en personalliggare bl.a. med hänsyn till bestämmelser i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).